Ślubowanie fryca

Tradycja ślubowania ma swoje początki w czasach średniowiecza. Fryc, czyli kandydat na myśliwego, według tradycji myśliwskiej musi złożyć przysięgę myśliwych. Najczęściej realizuje się ten obrządek w lesie w czasie polowania, ale dopuszczalne jest również przeprowadzenie ślubowania na walnym zgromadzeniu koła myśliwskiego. Młody myśliwy przyklękając na lewe kolano, z bronią i odkrytą głową wypowiada słowa przysięgi. Fryc występuje przed grono myśliwych wraz z opiekunem, który w czasie ceremonii swoją prawą dłoń kładzie na jego lewym ramieniu. W samej przysiędze ślubowania nie brak odniesień do postępowania etycznego, zgodnego z tradycją myśliwską, dbania o godność myśliwego i przyrodę. Samą ceremonię ślubowania prowadzi najczęściej członek zarządu koła łowieckiego.