Zasady obchodzenia się z bronią myśliwską

Bezpieczne obchodzenie się z narzędziem, jakim jest broń myśliwska jest jednym z podstawowych zasad, o których musi pamiętać myśliwy. W rękach człowieka niedoświadczonego to bardzo niebezpieczne narzędzie, dlatego też pierwszą z zasad obchodzenia się z bronią jest przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby niepowołane (na przykład dzieci).

Jeśli myśliwy porusza się z bronią wśród innych ludzi, bezwzględnie należy trzymać broń lufą skierowaną w dół bądź w górę, oczywiście rozładowaną. Istnieje również szereg zasad, które towarzyszą myśliwemu podczas jej ładowania. Sprawdzenie drożności lufy to jeden z podstawowych obowiązków przed załadowaniem broni. Oczywiście każdy myśliwy musi cały czas pamiętać, ze każdy mechanizm może być zawodny, a szczególne niebezpieczne dla otoczenia jest zjawisko rykoszetu.

Obchodzenie się z bronią przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nawet podczas gdy nie jest w użyciu jest gwarancją uniknięcia nieszczęśliwych wypadków, które mogą prowadzić do utraty zdrowia.