Myśliwskie hobby

Wielu z nas po ciężkim dniu w pracy wraca do swojego domu i pierwsze co robi to kładzie się wygodnie na kanapie i włącza telewizor. Tak mijają zasłużone, ale bezmyślne godziny odpoczynku. Są jednak również inne sytuacje. Nieliczne, jednak swoją oryginalnością wyróżniające się w tłumie. Niezależnie od tego, czy jest się kobietą, czy mężczyzną odpoczywać można w lesie. Jednak nie w dość prostej formie, jaką jest zbieranie grzybów, czy zwykłe spacerowanie. Otoczenie drzew i krzaków daje możliwość uprawiania całkiem innego hobby. Mowa tutaj o myślistwie, czyli odnajdywaniu i pozyskiwaniu zwierzyny łownej takiej, jak: dziki, sarny, zające, bażanty, kaczki, itd.

Myślistwo w polsce

Myśliwym w Polsce można stać się po skończeniu i zdaniu kursów uprawniających do polowania oraz do posiadania broni. Tak przygotowana osoba ma wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i zasad polowania, umie ona pozyskiwać zwierzynę, odpowiednio ją przygotować po upolowaniu do przetransportowania do skupu lub do domu. Konieczne jest również posiadanie wiedzy odnośnie możliwości pozyskiwania danej zwierzyny w danym okresie. Nie zawsze bowiem można polować na wszystko. Trzeba wiedzieć, kiedy zwierzęta mogą na przykład spodziewać się potomstwa oraz kiedy dany okaz jest po prostu matką, bez której małe nie przeżyją. Strzelanie do takiego osobnika byłoby po prostu nieodpowiednie.

Co daje myślistwo? Przede wszystkim pozwala stopić się z przyrodą i stać się niewidocznym. Dużą satysfakcję przynosi możliwość pozostania niewidocznym i niewyczuwalnym. Można obserwować naturę, jakby się było jej integralną częścią. Dużo ciekawych wrażeń może przynieść obserwowanie zwierząt podczas rui, opieki matki nad zwierzętami. Inne wrażenia przynosi z kolei możliwość tropienia i pozyskiwania zwierzyny. W takich momentach pojawia się adrenalina oraz na polowaniach zbiorowych współzawodnictwo. Gdy przynosi się do domu świeże, zdrowe mięso, możemy także obserwować oznaki podziwu i zadowolenia. Myśliwy tym samym przynosi satysfakcję ze swoich działań nie tylko sobie, ale również rodzinie i przyjaciołom.