Język myśliwych

Kultywowanie tradycji przodków ma swój przejaw przede wszystkim w specyficznym języku łowieckim. Niektóre zwroty, posiadające swe korzenie w średniowieczu, przetrwały i są używane do dnia dzisiejszego. Język łowiecki jest obecny w czasie obrzędów i tradycyjnych rytuałów myśliwskich, takich jak pasowanie czy chrzest myśliwski. Słynne pozdrowienie ?Darz Bór? i nazwy używane tylko w gronie myśliwych są jednym z elementów odróżniających członków kół myśliwskich,a ich nieznajomość przez kandydata na myśliwego jest dużym faux pas w towarzystwie.