Polowania

W tradycji myśliwskiej istnieją również zwyczaje organizacji polowań w dni szczególnie ważne dla łowiectwa. Polowanie na dzień świętego Huberta czy polowanie wigilijne to tylko niektóre z bardziej znanych obrządków. Polowanie hubertowskie, odbywa się 3 listopada bądź w najbliższy dzień wolny. Ma to związek z patronem myślistwa ? świętym Hubertem. Najczęściej całe wydarzenie rozpoczyna się mszą, a kończy biesiadą myśliwską. Ten dzień można uznać za najważniejszy w gronie myśliwych już przez sam bardzo uroczysty charakter. Typowo polską tradycją polowania jest polowanie wigilijne, znane tylko na ziemiach Rzeczypospolitej. Myśliwi 24 grudnia wybierają się na zorganizowaną przez koło myśliwskie wyprawę łowiecką. Zanoszą pokarm do paśników i sami dzielą się opłatkiem, w nawiązaniu do znanego wigilijnego zwyczaju. Kolejna okazja na polowanie to polowanie noworoczne. Odbywa się zawsze na początku roku i jest uwieńczone spotkaniem, w którym myśliwi dzielą się podsumowaniami minionego roku.