Ptactwo

Ptactwo występujące na terenie Polski generalnie dzieli się na trzy grupy. Charakteryzuje się je pod względem bardzo podobnego środowiska bytowania. Można więc wyróżnić:


- ptaki łowne polno ? leśne

- ptaki łowne wodne

- ptaki łowne przelotnePrzedstawicielami ptaków polno-leśnych jest bażant, kuropatwa i jarząbek. Wszystkie prowadzą stacjonarny, czyli naziemny tryb życia. Jednak jeśli zbliża się niebezpieczeństwo, to potrafią one latać, przez co szybko uciekają przed zagrożeniem. W śród ptaków wodnych, do których należą się dzikie gęsi, większość gatunków zamieszkujących te tereny jest również zaliczana do grup ptaków przelotnych. Ptaki łowne przelotne, takie jak gołąb grzywacz, zawsze powracają do tych samych miejsc gniazdowania, tak samo jak przez okres zimowania, rokrocznie przebywają w tych samych okolicach.