Mysliwski.net - wiedza, aktualności i ciekawostki myśliwskie

31-12-2014

Grudniowe głosowanie w sprawie projektu zmian dot. LP nie zostało przyjęte


Niepowodzeniem zakończyło się głosowanie nad projektem zmian, które odbyło się 16 grudnia 2014.

Umowę o zmianę konstytucji sejm może uchwalić większością głosów ? co najmniej 2/3 głosów, gdzie obecna musi być przynajmniej połowa ustawowej liczby głosów. Tym razem jednak się nie udało -za zmianą głosowało 291 posłów, natomiast 150 było przeciw. Do większości zabrakło tylko 5 głosów.

Przypomnijmy ? ustawa dotyczyła lasów, które są w posiadaniu Lasów Państwowych ? nie podlegałyby one przekształceniom własnościowym za wyjątkiem uzasadnionego celu. Wyjątki miałyby być określone w ustawie (między innymi inwestycje związane z obronnością kraju bądź inwestycjami publicznymi).