Tradycja w łowiectwie

Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje łowieckie, kultywowane do dziś stanowią ważny element w życiu członków PKŁ. Mocno zakorzenione w historii, dzisiaj są przejawem zachowania poprawnego w sensie moralnym, a tym samym zgodnym z prawem łowieckim, które często wspomina o etyce (art 3 pkt 4). Tradycje łowieckie to niejako część polskiej kultury narodowej, które są na stałe wpisane w kanon postępowania współczesnego myśliwego. Pewne zwyczaje należą tylko do polskiej tradycji, między innymi polowanie wigilijne, a wiele obrzędów niżej przytoczonych ma swoje korzenie już w czasach średniowiecza.Tekst opracowany na podstawie Vademecum myśliwskie M. Czerwiński, J. Szczepocki