Co to właściwie jest polowanie?

Według prawa łowieckiego za polowanie uważa się tropienie, ściganie oraz strzelanie do wybranej zwierzyny. Wszystko zgodnie z odgórnie ustalonymi zasadami. Celem polowania jest ?wejście w posiadanie zwierzyny?, która następnie trafia na stół myśliwego lub do skupu, gdzie się ją odsprzedaje, dzięki czemu dane koło łowieckie zdobywa środki finansowe. Polowanie ma również za zadanie sterowanie populacją zwierząt oraz uzyskiwanie zdrowych i dobrze rozwiniętych zwierząt. Odstrzały, które otrzymuje dany myśliwy i według których musi on planować polowanie mają za zadanie usunąć z łowiska zwierzynę chorą, niedorozwiniętą lub kaleką oraz zwierzyny, której w danym okresie jest za dużo. Jego rolą jest ponadto uregulowanie optymalnego stosunku płci danych zwierząt.

Polowanie

Zgodnie z prawem łowieckim polowanie może odbywać zgodnie z uprzednio zatwierdzonym planem hodowlano-łowieckim. Polować można tylko na zwierzyny w określonym okręgu łowieckim. By polować na innych terenach, trzeba mieć specjalne pozwolenie od ministra rolnictwa.

Polowanie generalnie dzielimy ze względu na ilość osób biorących w nim udział na polowanie indywidualne oraz polowanie zbiorowe. Łowy są różne również w zależności od terenu, na jakim się odbywają. W ten sposób wyróżniamy: polowanie polne, polowanie wodne, itd.