Polskie łowiectwo

Łowiectwo w Polsce istnieje już od wielu lat. Historia łowów jest tak długa, że sięga czasów prehistorii. Był to bowiem jeden z najstarszych sposobów zdobywania pożywienia. W czasach, kiedy ludzie zaczynali polować, nie było terminu własności zwierzyny. Wszystkie zwierzęta były ?wspólne? i to, komu one służyły jako mięso uzależnione było od tego, komu udało się je zdobyć.

Łowiectwo w Polsce

Najlepsi myśliwi cieszyli się dużym szacunkiem. Pozwalali oni bowiem na przeżycie całej grupie społecznej. Oprócz pożywienia, zdobywali skórę, która służyła jako ubranie oraz rogi i kości, które można było wykorzystać jako narzędzia. Z czasem ze względu na zmiany w charakterze ludzkiego życia polowania przestały być głównym i jedynym zajęciem ludzi. Stały się one okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, do rywalizacji oraz ciekawego spędzenia wolnego czasu. Od X wieku łowiectwem parały się osoby dobrze urodzone, władcy krajów, najbogatsi. Właśnie w tym okresie pojawiły się pierwsze rozporządzenia, które miały za zadanie chronić pierwszeństwo dostępu do bogactw lasów i pól najbogatszym tego kraju. Nie chodziło o ochronę zwierząt, ale raczej o ograniczenie możliwości spędzania czasu na tym hobby tylko najbogatszym. Charakterystyczna dla najbogatszych była możliwość polowania na grube zwierzyny, takie łowy nazywało się ?wielkimi łowami?. Najwięksi ówczesnego świata mogli polować na tura, żubra, dzika, niedźwiedzia, jelenia. Z kolei polowanie na drobnego zwierza mogło być udziałem nawet poddanych. W ten sposób można było pozyskiwać zające, lisy, ptactwo, bobry. Sytuacja zmieniła się w XV wieku, kiedy przywilej polowania należał jedynie do rycerstwa i był ściśle związany z obszarem własności gruntów. W tym czasie powstały również przepisy mówiące o tym, że jeśli pojmie się kogoś na obszarze należącym do innej osoby/grupy osób, można go skazać na śmierć.

Obecnie przepisy wyglądają zupełnie inaczej. To zadaniem państwa jest gospodarowanie zwierzyną, a planowanie jej ilości wyznaczają specjalne dokumenty zwane planami hodowlanymi.