Zwierzyna łowna

Zwierzyną łowną nazywa się okazy dziko żyjące w naturalnym środowisku, które zgodnie z ustawą łowiecką, art.5 z dnia 13 października 1995 r., znajdują się na liście gatunków zwierząt, na które polowanie jest dozwolone.


Lista ta zawiera podział na zwierzynę:
- grubą
- płową
- drobną
- drapieżniki

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. to miejsce, w którym możemy znaleźć najbardziej aktualną listę zwierząt łownych. Pełna i aktualna lista zwierząt, będących przedmiotem polowań:


Zwierzyna gruba:
- łoś
- dzik
- jeleń (szlachetny, sika)
- daniel
- sarna
- muflon

Zwierzyna drobna:
- lis
- jenot
- bażant
- kuropatwa
- borsuk
- norka amerykańska
- kuna (leśna, domowa)
- piżmak
- tchórz zwyczajny
- szop pracz
- zając szarak
- dziki królik
- jarząbek
- gęś (gęgawa, zbożowa, biatoczelna)
- łyska
- krzyżówka
- cyraneczka
- głowienka
- czernica
- gołąb grzywacz
- słonka


Zwierzyna płowa:
- łoś
- jeleń (szlachetny, sika)
- daniel
- sarna

Drapieżniki:
- lis
- borsuk
- jenot
- kuna (leśna, domowa)
- szop pracz
- norka amerykańska
- tchórz zwyczajny